Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs dibināts 2015.gadā.

Kopš 2018. gada viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir popularizēt cīņas sportu Olaines novadā. Ar Olaines novada pašvaldības atbalstu mēs organizējam treniņu nodarbības dažāda vecuma zēniem un meitenēm brīvajā cīņā. Nodarbības notiek Jaunolainē "Jaunolaines sporta namā". Olaines novada bērni un jaunieši jau piedalās brīvās cīņas sacensībās un uzrāda atzīstamus rezultātus.

2019. gada aprīlī organizējām pirmās Olaines novada atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā, kurās piedalījās 170 cīkstoņi no Latvijas vadošajām sporta skolām un sporta klubiem, kā arī cīkstoņi no Krievijas un Igaunijas. Olaines novadu pārstāvēja 30 meitenes un zēni, kuri kopumā izcīnīja 13 medaļas.

Ļoti daudz enerģijas mūsu treneri un kluba vadība velta mūsu sportistēm, Latvijas čempionēm, kuras Latvijas vārdu nes pasaulē, piedaloties Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī dažādos starptautiskos turnīros.  Meitenēm tiek nodrošināts stabils treniņu process, dalība dažādos starptautiskos turnīros, kā arī starptautiskās treniņu nometnēs. Paldies mūsu atbalstītājiem, kuri sniedz finansiālu atbalstu, lai meitenēm varētu tikt nodrošināts kvalitatīvs treniņu process, kurš ir nepieciešams , lai būtu iespēja startēt un konkurēt visaugstākajā līmenī starptautiksajā arēnā.

Protams, mēs esam jaunu talantu meklējumos, tomēr vienlīdz uzcītīgi strādājam ar visiem bērniem un jauniešiem, kuri nonāk pie mūsu treneriem. Mūsu galvenā vēlme ir veicināt bērnu attīstību, lai bērni augtu kustībā, būtu veselīgi un spēcīgi ne tikai fiziski, bet arī spēcīgi savā garā!

Mūsu mērķi:

  • Popularizēt Brīvās cīņas sporta veidu Rīgā un Latvijā;
  • Veicināt augstu rezultātu sasniegšanu, aizstāvot Latvijas valsts sportisko godu, Latvijas čempionātos, starptautiskos turnīros, Eiropas, Pasaules čempionātos un Olimpiskajās spēlēs;
  • Veicināt bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
  • Veidot Latvijas valsts patriotus;
  • Rosināt bērnos un jauniešos interesi par brīvās cīņas sporta veidu;
  • Rīkot bērnu un jauniešu sacensības cīņas sporta veidos;
  • Sadarboties ar sporta klubiem un organizācijām no visas pasaules, pieredzes apmaiņai;
  • Veicināt Latvijas sportiskā prestiža celšanu cīņas sportā.